Avskedet, Hans Welin - Guide

Avskedet, Hans Welin – Guide

Sista dagen för Guide, fotograf Hans Welin tar avsked. Detta för alla inblandade traumatiska ögonblick fick produktionen att om inte gå i stå så att ändå fastna. Nu verkar det som att vi ska kunna återuppta med att få till de avslutande inspelningarna som är nödvändiga för att kunna redigera berättelsen.

Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida

Annonser